modernizacja Urzędu Gminy w Goleszowie

Inwestor:

Gmina Goleszów

Lokalizacja:

Goleszów, woj. śląskie

Projekt:

2017

Opis:

Projekt dotyczy modernizacji zabytkowego, prawie 100-letniego budynku autorstwa Alfreda Wiedermanna, wraz z przedpolem budynku.