Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego

Inwestor:

Towarzystwo Ewangelickie im. ks. Franciszka Michejdy w Cieszynie

Lokalizacja:

Cieszyn

Powierzchnia:

1000 m2

Opis:

Koncepcja architektoniczna nowego budynku dla Szkoły Podstawowej Towarzystawa Ewangelickiego w Cieszynie wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy Placem Kościelnym a Placem Wolności w Cieszynie. Przewidziano możliwość realizacji inwestycji w dwóch etapach: najpierw część szkolna a potem część sportowa - sala gimnastyczna