w poszukiwaniu centrum - rewitalizacja Świdnika

Inwestor:

Gmina miejska Świdnik

Lokalizacja:

Świdnik

Opis:

Ideą opracowania jest określenie uwarunkowań i rekomendacji do formułowania centrum miasta w obliczu jego zmian przestrzennych, aspiracji oraz w kontekście opracowywanego Programu Rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem ul. Niepodległości i Placu Konstytucji 3 Maja.