Koncepcja ochrony bioróżnorodności Kędzierzyna-Koźla

Inwestor:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Lokalizacja:

Kędzierzyn-Koźle

Opis:

Celem opracowania  jest ochrona bioróżnorodności, ochrona i udostępnianie chronionych i wartościowych elementów przyrodnicznych na terenie Kędzierzyna-Koźla, popularyzacja wiedzy i rozwijanie zainteresowań przyrodą, rozwijanie wrażliwości i poczucia odpowiedzialności za przyrodę wśród dzieci i młodzieży.