4 x Gdańsk: warsztaty przedkonkursowe

Inwestor:

Gmina Miasta Gdańska/ Biuro Rozwoju Gdańska

Lokalizacja:

Gdańsk

Opis:

Opracowanie stanowi efekt końcowy realizacji warsztatów i działań powiązanych z udziałem lokalnej społeczności, które zrealizowaliśmy dla czterech obszarów poddanych rewitalizacji na terenie Gdańska. Celem było wypracowanie wytycznych funkcjonalnych na potrzeby przeprowadzenia konkursów urbanistyczno-architektonicznych na zagospodarowanie przestrzeni publicznych:

- Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście,

- Orunia, w zakresie rewaloryzacji Rynku Oruńskiego,

- Biskupia Górka/Stary Chełm, 

- Dolne Misto i Plac Wałowy wraz ze Starym Przedmieściem.