rewitalizacja Nowego Miasta w Wałbrzychu

Inwestor:

Miasto Wałbrzych

Lokalizacja:

Nowe Miasto Wałbrzych

Powierzchnia:

593 000 m2

Opis:

Pilotażowe projekty rewitalizacji wspierane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju prowadzone są w Bytomiu, Łodzi i Wałbrzychu z uwagi na to, iż miasta te wymagają szczególnego wsparcia w zakresie rewitalizacji. Jednym z podobszarów rewitalizacji w Wałbrzychu jest dzielnica Nowe Miasto.

Opracowaliśmy koncepcję urbanistyczną działań rewitalizacyjnych obszaru, na którym w 1905 roku znany urbanista Joseph Stübben zaprojektował nowoczesne jak na owe czasy osiedle – Nowe Miasto. Rozwiązania projektowe powstały w oparciu o szeroko prowadzone konsultacje społeczne.