przekształcenia rejonu ulicy Bakalarskiej w Warszawie

Inwestor:

Miasto Stołeczne Warszawa

Lokalizacja:

Warszawa, dzielnica Włochy

Powierzchnia:

130 000 m2

Realizacja:

Projekt realizowany przy współpracy ze SWIG Delta Partner

Opis:

Celem procesu konsultacyjno-projektowego jest odpowiedź na pytanie, w jakim kierunku powinien rozwijać się przestrzennie rejon ul. Bakalarskiej w dzielnicy Włochy w Warszawie. Kształtowaniu tej wizji towarzyszy długa już dyskusja i związane z nią formułowanie rozbieżnych postulatów. Główna dyskusja dotyczy rozwoju rejonu ul. Bakalarskiej jako centrum lokalnego dla mieszkańców oraz funkcjonowania targowiska, jego przyszłości oraz jego roli w kształtowaniu centrum.