Internationale Bauausstellung (IBA) - badania

Lokalizacja:

Niemcy

Opis:

Badania nad Międzynarodową Wystawą Budowlaną (Internationale Bauausstellung - IBA) w Niemczech prowadziłem na Wydziale Architektury Politechniki Sląskiej w Gliwicach, w ramach grantu promotorskiego. Były one podstawą mojej późniejszej rozprawy doktorskiej (2011) pt. „Rozwój modelu przekształceń terenów zdegradowanych na przykładzie Międzynarodowej Wystawy Budowlanej w Niemczech".

W galerii przedstawiłem kilka zdjęć, które tylko ramowo nakreślają, czego dotyczyły badania - a mianowicie lokalnych i regionalnych programów rewitalizacji, realizowanych cyklicznie na terenie Niemiec:

1957, 1977 IBA Berlin,

1977-1987 IBA Emscherpark,

2000-2010 IBE SEE Furst Pueckler Land,

2002-2010 IBA Saxony-Anhalt,

2007-2013 IBA HAMBURG.

Kolejna Wystawa planowana była w Bazylei - na trójstyku trzech państw, ale aktualne informacje wskazują, że będzie ona zorganizowana - po raz kolejny - w Berlinie (2020).