Strategia rozwoju gminy Goleszów na lata 2016-2026

Inwestor:

Gmina Goleszów

Lokalizacja:

Goleszów, powiat cieszyński, woj. śląskie

Opis:

W latach 2015-2016 opracowaliśmy strategię rozwoju dla gminy Goleszów.