Planty Miejskie - Kędzierzyn-Koźle

Inwestor:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Lokalizacja:

Kędzierzyn-Koźle

Opis:

Celem opraowania jest koncepcja rewitalizacji Plant Miejskich z naciskiem na ochronę i odbudowę różnorodności biologicznej na ich obszarze poprzez stworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o gatunki rodzime. Jednocześnie planowane jest doposażenie terenu w infrastrukturę towarzyszącą umożliwiającą udostępnianie zasobów przyrodniczych w celu ich propmocji.