"KU RYNKU" z Placu Londzina w Cieszynie

Lokalizacja:

Cieszyn

Powierzchnia:

ok. 54 m2

Opis:

Koncepcja nowego ciągu pieszego między Placem Londzina a Rynkiem w Cieszynie. Nowy pasaż, jako połączenie komunikacyjne prowadzące przez oznakowany ślad dawnego muru miejskiego,  pozytywnie wpłynie na "klimat" starego miasta. Jednocześnie nowa przestrzeń o wysokich walorach estetycznych, użytkowych i informacyjnych oprócz funkcji reprezentacyjnego wejścia do pasażu, stanowić będzie odpowiednie sąsiedztwo dla istniejącego pomnika.